Reklama

Za Granicą

Nowe zadania niemieckiego wywiadu

Fot. A.fiedler/Wikipedia Commons
Fot. A.fiedler/Wikipedia Commons

Niemiecki rząd przedstawi nowe zadania dla Federalnej Służby Wywiadowczej. Dokument będzie zawierał główne obszary, na których nimiecki wywiad ma skupić swoją uwagę w kolejnych latach.

Jak poinformował dziennik "Die Welt" niemiecki rząd przedstawi Federalnej Służbie Wywiadowczej (niem. Bundesnachrichtendienst, BND) tzw. profil zadaniowy (niem. Auftragsprofil der Bundesregierung, APB). W dokumencie zostaną przedstawione regiony geograficzne oraz obszary tematyczne, na których BND ma skoncentrować swoją uwagę w najbliższych latach. Treść wyznaczonych zadań pozostaje tajna, jednak biorąc pod uwagę aktywność Niemiec na arenie międzynarodowej można spodziewać się, że wywiad skupi się między innymi na działaniach Rosji na Ukrainie, kryzysie migracyjnym oraz miedzynarodowym terroryzmie.

Profile zadaniowe powinny być aktualizowane co cztery lata, jednak ostatni tego typu dokument pochodzi z 2009 r. Opóźnienie jest wynikiem informacji ujawnionych przez Edwarda Snowdena dotyczących działalności amerykańskiego wywiadu na terenie Niemiec, a także szpiegowania przez BND i służby innych państw na zlecenie NSA. 

Efektem ujawnionych informacji było rozpoczęcie debaty nad potrzebą zmian w działalności służb specjalnych, zakończonej przyjęciem ustawy reformującej niemiecki wywiad. Dokument w jednoznaczny sposób przyznaje BND prawo do prowadzenia rozpoznania unijnych instytucji oraz innych krajów UE, jeżeli ich zamiarem jest zbieranie "informacji mających znaczenie dla [niemieckiego] bezpieczeństwa i polityki zagranicznej". Ustawa zabrania jednak prowadzenia szpiegostwa gospodarczego. Reforma pozwala na pełną kontrolę sieci komunikacyjnych, a meta dane mogą być przechowywane przez pół roku i udostępniane służbom państw sojuszniczych.

Działania BND mają być kontrolowane i zatwierdzane zarówno przez niezależne ciało złożone z dwóch sędziów sędziów i prokuratora federalnego, jak i urząd kanclerski. Podejmowane akcje mają natomiast być zlecane przez szefa wywiadu lub jego zastępcę. 

Reklama

Komentarze

    Reklama