Reklama

Legislacja

Rząd zajął się podwyżkami dla funkcjonariuszy

Fot. KPRM
Fot. KPRM

Rząd przyjął projekty rozporządzeń umożliwiające podwyżkę dla funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej i SOP w przeciętnej wysokości 500 zł miesięcznie. To realizacja porozumienia ze związkami zawodowymi z listopada 2018 r. Teraz, by wpłata podwyżek była możliwa, konieczne jest jeszcze ostateczne uchwalenie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz podpis prezydenta. 

Rząd omówił projekty czterech rozporządzeń w sprawach wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy czterech służb. Większe pieniądze dla mundurowych wynikać będą bowiem z dwóch czynników. Jednym będzie, pierwszy od 11 lat, wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Brakujące środki pochodzić będą ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach. Projekty rozporządzeń Rady Ministrów MSWiA przesłało 31 grudnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o ujęcie w wykazie prac rządu.

Ile wyniosą nowe mnożniki? W Policji oraz Straży Granicznej MSWiA ma zamiar podnieść je o 0,1, z poziomu 3,71 do 3,81. W Państwowej Straży Pożarnej wzrost wynieść ma 0,104, a więc nowy mnożnik wyniesie 3,754 (w stosunku do dotychczasowego 3,65). SOP zanotuje zmianę o 0,04, a więc z 4,42 do 4,46.

Jak podkreślono w uzasadnieniach projekty opracowane został w związku z podpisanym 8 listopada 2018 r. porozumieniem pomiędzy szefem MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od 1 stycznia 2020 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną.

Twórcy wszystkich dokumentów podkreślają w uzasadnieniach do nich, że ustalona w projekcie rozporządzenia wielokrotność kwoty bazowej określa wysokość przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy tych czterech formacji. Natomiast indywidualne wysokości uposażeń mundurowych ustalane są w oparciu o wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego, rozporządzenia szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020, która został uchwalona przez Sejm w połowie lutego br. Za przyjęciem budżetu głosowało 231 posłów, przeciw było 217, a jeden wstrzymał się od głosu. Ponieważ senatorowie nie zdecydowali się na przyjecie budżetu w kształcie zaproponowanym przez posłów, ustawa budżetowa ponownie trafiła do Sejmu. Teraz nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat głosować będą posłowie. Po tym etapie, by budżet zaczął obowiązywać, potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta.

Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r., a wyższe wynagrodzenie otrzymają wszyscy funkcjonariusze. 

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze