Reklama

Służby Specjalne

Jak zostać operatorem Formozy? Czy zdasz testy do najbardziej tajemniczej jednostki polskich sił specjalnych?

Fot. formoza.wp.mil.pl
Fot. formoza.wp.mil.pl

Tylko do połowy stycznia przyjmowane są podania, dzięki którym można utorować sobie drogą do stania się członkiem polskiego odpowiednika amerykańskiego oddziału SEAL.Niemal każdy Polak słyszał o Gromie, który jest niezwykle medialną jednostką specjalną (ostatnio występuje nawet w kultowej grze „Medal of honor”). Niewielu spoza wojskowej branży słyszało jednak o Formozie, którą obrazową można byłoby nazwać „morskim Gromem”. Historia tej jednostki sięga roku 1974 kiedy to powstał Zespół Badawczy ds. Płetwonurków Morskich, a już rok później powołano do życia specjalny dywizjon płetwonurków. Nazwa jednostki - Formoza sięga jeszcze głębiej w mroki historii tj. do lat pięćdziesiątych i konfliktu Tajwanu (czyli Formozy, a oficjalnie Republiki Chińskiej) i komunistycznych Chin. Polscy żołnierze dyskutujący o tych wydarzeniach przezwali Formozą bazę przyszłego „polskiego Gromu”, która do dnia dzisiejszego znajduje się w przypominającej wyspę poniemieckiej torpedowni, rolę Chin odgrywała natomiast sąsiednia Gdynia.

Składając do 15 stycznia 2013 roku swoje podanie można stać się częścią tej historii, a może wręcz legendy? Formoza to w końcu misje w Zatoce Perskiej, Afganistanie i z pewnością wielu miejscach, o których nie mówi się głośno. Oczywiście podanie to dopiero początek drogi... Na przełomie lutego i marca kandydaci zostaną poddani testom fizycznym w tym pływaniu, ćwiczeniom siłowym, biegowym, walce wręcz, sprawdzianowi wysokościowemu i ćwiczeniom nurkowym:


Jakie kryteria musi spełniać kandydat? Musi być niekaralny oraz służyć jako: żołnierz zawodowy, żołnierz rezerwy, Narodowych Sił Rezerwowych lub być funkcjonariuszem innej służby mundurowej (np. Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego - z zastrzeżeniem, iż okres służby, łącznie ze służbą wojskową nie może przekraczać 10 lat.).W zależności od stanowiska na jakie się aplikuje (sztab/logistyka/zabezpieczenie lub szturm/zespół bojowy) testy fizyczne będą uzupełniać rozmowy kwalifikacyjne, testy psychologiczne oraz długotrwały test w trudnych warunkach klimatyczno- terenowych sprawdzający odporność kandydata na długotrwały wysiłek psychofizyczny.(PAM)

 
Reklama

Komentarze

    Reklama