Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obrona Cywilna Kraju przegra z wyborami?

Fot. Wikimedia CC BY-SA 3.0
Fot. Wikimedia CC BY-SA 3.0

Przyjęcie nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej kraju stoi pod znakiem zapytania. Dlaczego? Jak się okazuje, MSWiA przygotowało wprawdzie projekt ustawy, ta jednak jest dopiero od kilku dni procedowana przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z informacji do jakich dotarł InfoSecurity24.pl wynika, że określenie terminu w którym rząd zajmie się projektem, „w chwili obecnej nie jest możliwe”. Biorąc pod uwagę zbliżające się wybory, prawdopodobieństwo przyjęcia zmian jeszcze w tej kadencji wydaje się coraz mniejsze. 

O przyspieszeniu prac na ustawą dotyczącą obrony cywilnej kraju InfoSecurity24.pl informował na początku lipca. Wtedy to MSWiA skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. I choć o projekcie mówiło się już od dłuższego czasu, a jego pierwsza wersja na stronie OCK opublikowana została jeszcze w 2017 roku, resort dopiero w lipcu tego roku zdecydował się na przedstawienie ostatecznego kształtu proponowanych zmian. 

Biorąc pod uwagę, że OCK działa dziś głównie na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku ochrony RP, sam projekt wydaje się być pierwszą (od lat) próbą systemowego podejścia do kwestii obrony cywilnej i ochrony ludności. Jednak mimo procedowania osobnej, dedykowanej ustawy o OCK, rządzący zmian próbowali dokonać też z "innej strony". Mowa tutaj o noweli ustawy o zarządzaniu kryzysowym, której jednym z elementów były nowe zapisy dotyczące m.in. tego kto powinien być szefem OCK. Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, jak i zapisami przygotowanego przez MSWiA projektu, szefa OCK powołuje powołuje premier, natomiast nowela ustawy o zarządzaniu kryzysowym zakładała, że premier powołuje szefa OCK w randze sekretarza lub podsekretarza stanu (co wykluczało z tej roli Komendanta Głównego PSP, który od lat pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju). Zapisy dotyczące obrony cywilnej zostały jednak finalnie usunięte z projektu nowelizacji w toku uzgodnień międzyresortowych, i tym samym kwestie potencjalnych zmian w OCK regulować ma już tylko przygotowana przez MSWiA ustawa o ochronie ludności o obronie cywilnej kraju.

Tak czy inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że do wyborów zostały mniej niż dwa miesiące, a póki co projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej kraju nie trafiły do Sejmu, zmiany w OCK wydają się niemniej odległe niż jeszcze parę miesięcy temu. 

Co dalej z OCK?

Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że MSWiA zakończyło prace nad projektem ustawy, a ten 19 sierpnia trafił do KPRM. "Informujemy, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyły się prace nad projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. 19 sierpnia br. MSWiA skierowało projekt ustawy do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów" - czytamy w odpowiedzi przesłanej do redakcji przez Wydział Prasowy resortu spraw wewnętrznych. 

Z pytaniami o to, co dzieje się teraz z ustawą, zwróciliśmy się też do KPRM. "Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej nie jest możliwe określenie terminu zakończenia prac nad przedmiotowym dokumentem przez Stały Komitet Rady Ministrów, nie jest możliwe również zakreślenie terminu jego przyjęcia przez Radę Ministrów" - podkreśliło w odpowiedzi Centrum Informacyjne Rządu. Jak się dowiedzieliśmy, obecnie projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej znajduje się na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. "Po jego zakończeniu przedmiotowy dokument zostanie wniesiony pod obrady Rady Ministrów" - informuje CIR. 

Jak zapowiadał jeszcze w czerwcu wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, zmiany w OCK miały być rozpatrywane przez Sejm jeszcze w tej kadencji. 

W najbliższych dniach zarówno ten projekt (ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - przyp. red.), jak i projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym po wymaganych przez obowiązujące przepisy konsultacjach będą skierowane pod obrady rządu, a następnie skierowane do Sejmu, aby jeszcze w tej kadencji Parlamentu obydwie regulacje mogły być rozpatrzone.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA

Mimo zapewnień wiceszefa resortu, trudno nie odnieść wrażenia, że zmian w OCK może jednak nie udać się wprowadzić w tej kadencji. Do wyborów pozostały bowiem mniej niż dwa miesiące, i nawet jeśli ustawa trafi pod obrady Rady Ministrów w najbliższych dniach, a rząd niezwłocznie skieruje przepisy do Sejmu, to w tej kadencji posłowie zbiorą się już tylko raz - między 11 a 13 września. Tak więc uchwalenie ustawy zarówno przez Sejm, jak i Senat wydaje się bardzo mało prawdopodobne. A zgodnie ze zwyczajową zasadą dyskontynuacji, nowy parlament może nie zająć się sprawami, których nie udało się „załatwić” kończącym kadencję posłom. 

Reklama

Komentarze

    Reklama