Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kto ugasi płonące lasy?

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe poinformowało o udzieleniu zamówienia i podpisaniu umów dotyczących realizacji usług lotniczych w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2020. Postępowanie warte jest ponad 14 mln złotych netto, choć budżet wynosił 29,9 mln złotych (32,4 mln złotych brutto). Nie udało się bowiem znaleźć wykonawcy we wszystkich 16 częściach. 

Przedmiotem zamówienia są dokładnie usługi lotnicze polegające na przeciwpożarowym patrolowaniu lasów, gaszeniu pożarów w lesie i jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz wykonywaniu zabiegów agrolotniczych w lasach. W ramach 16 części Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe chciało udzielić zamówienia na usługi, które realizowane miały być na rzecz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Pile, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Szczecinku, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu (w Polsce działa razem 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych).

Przypomnijmy, że to właśnie dyrekcje Lasów Państwowych zawierają stosowne umowy dotyczące prowadzenia akcji gaśniczej z powietrza i to do nich należy organizacja zabezpieczenia ppoż z powietrza lasów. Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Lasy Państwowe "zamówić" chciały w sumie usługi realizowane przez 30 samolotów agro/gaśniczych jednopłatowych na 3 020 godzin. Co więcej, mowa była również o pięciu śmigłowcach na 500 godzin, a także dwóch patrolowych statkach powietrznych na 250 godzin. Usługi rozdzielone miały zostać oczywiście między wymienione dyrekcje regionalne. 

Zamówienia udzielone zostały w ramach procedury otwartej, w oparciu o trzy kryteria, a których najważniejsza była cena (waga 60). Brano jednak również pod uwagę przedłużenie okresu działania Leśnej Bazy Lotniczej (waga 30) oraz termin uruchomienia Leśnej Bazy Lotniczej (Waga 10). 

Ostatecznie zamówienia nie udało się udzielić dla Białegostoku, Gdańska, Lublina, Olsztyna, Poznania, Radomia, Warszawy, Wrocławia oraz w przypadku jednej z dwóch części dotyczących Katowic. Okazało się bowiem, że w tych częściach ceny najkorzystniejszych ofert "znacznie przekraczają kwoty przeznaczone na sfinansowanie tych części". Co ciekawe, wszystkie pochodziły od Airbus Poland S.A. i dotyczyły samolotów. 

image
Źródło: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Co do reszty części, nie tylko udało się wybrać najkorzystniejszą ofertę, ale podpisano już umowy. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez zleceniodawcę, usługi dla Katowic realizowało będzie konsorcjum składające się ze spółek Lima Sp z o.o. oraz Helipoland Sp. z o.o. (jedyna złożona oferta). Kontrakty dla RDLP Piła, RDLP Toruń, RDLP Szczecin i RDLP Szczecinek (jedna z dotyczących tej dyrekcji części) trafiły do firmy Aerogryf Aviation Sp. z o.o. (jedyne złożone oferty). Drugą dotyczącą Szczecinka część zamówienia oraz drugą dotycząca RDLP Toruń część zamówienia realizować będzie konsorcjum w składzie: Lima Sp. z o.o., HeliPL Sp. z o.o. oraz Heliconsulting - Piotr Majewski.

Jak wspomniano wyżej, na terenie Polski działa 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Zamówienie nie obejmuje więc usług dla wszystkich jednostek. Kolejnych ogłoszeń, uzupełniających niejako te luki, możemy się spodziewać zapewne w najbliższym czasie. Co więcej, nie jest to pierwsza próba zlecenia wymienianych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe usług. Jeszcze w październiku 2019 roku próbowało ono, w ramach jednego postępowania podzielonego na 22 części, udzielić zamówienia nie tylko na rok 2020, ale również 2021. Jednak najkorzystniejszą ofertę udało się wybrać jedynie dla czterech z nich. 

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze