Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bałtyckie porty morskie odporne na zagrożenia hybrydowe?

Autor. PTBN

Już 20 marca w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni odbędzie się międzynarodowa konferencja „Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe w bałtyckich portach morskich” (ang. Building resilience to hybrid threats in the Baltic Sea ports). Podczas dyskusji poruszone mają zostać m.in. kwestie dotyczące ataków terrorystycznych na morską lub portową infrastrukturę krytyczną czy zagrożeń hybrydowych dla energetycznej IK na Morzu Bałtyckim. Patronem medialnym wydarzenia jest InfoSecurity24.pl.

Reklama

Konferencja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego pod egidą EU PSA (Protective Security Advisors) - inicjatywy antyterrorystycznej Komisji Europejskiej (DG Home). Jej celem jest – jak podkreślają organizatorzy - ocena możliwych wariantów rozwoju zagrożeń hybrydowych wobec bałtyckich portów morskich należących do krajów UE i NATO, w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak również omówienie metod zwiększania odporności tego typu obiektów na ataki ze strony państw wrogich.

Reklama

Podczas konferencji odbędą się cztery panele eksperckie:

  • Panel I: Sabotaże oraz ataki terrorystyczne na morską lub portową infrastrukturę krytyczną;
  • Panel II: Zapobieganie i reagowanie na incydenty o charakterze terrorystycznym z wykorzystaniem systemów bezzałogowych w polskich obszarach morskich, infrastrukturze nadbrzeżnej oraz portowych obiektach infrastruktury krytycznej;
  • Panel III: Zagrożenia hybrydowe dla energetycznej IK na Morzu Bałtyckim (j. angielski);
  • Panel IV: Audyt bezpieczeństwa obiektów morskiej lub portowej IK.

Jak informują organizatorzy, w konferencji udział wezmą przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury energetycznej na poziomie narodowym i lokalnym, reprezentanci think-tanków specjalizujących się w obszarze polityki energetycznej, pracownicy pionów bezpieczeństwa operatorów infrastruktury krytycznej, reprezentanci porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, przedstawiciele polskich portów morskich, jak również goście zagraniczni reprezentujących agendy UE oraz ich partnerzy z USA.

Reklama

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a partnerami strategicznymi zostały: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Patronem medialnym wydarzenia jest InfoSecurity24.pl.  

Rejestracja: https://wsaib.pl/konferencja-porty/

Reklama

Komentarze

    Reklama