Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Funkcjonariusz ABW zarobi więcej?

Fot. ABW
Fot. ABW

Minister koordynator służb specjalnych zamierza podnieść uposażenie funkcjonariuszom największej polskiej służby specjalnej. Jak wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, gdzie wpisano już projekt odpowiedniego rządowego rozporządzenia, zaproponowane podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej ma częściowo zniwelować „dysproporcje uposażenia pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a pozostałymi służbami specjalnymi”.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy ABW, mnożnik wzrosnąć ma z poziomu 3,86 do 3,97. Jak wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, nowe regulacje powinny wejść w życie do końca tego roku. O jakich kwotach mowa? Biorąc pod uwagę, że planowany wzrost mnożnika to 0,11 a wysokość kwoty bazowej utrzymuje się na poziomie 1 614,69 zł, chodzi - przeciętnie - o nieco ponad 177 złotych. 

Jak czytamy na rządowych stronach, projekt rozporządzenia Rady Ministrów "służy podwyższeniu wielokrotności kwoty bazowej do rzeczywistej jej wartości wynikającej z wysokości funduszu uposażeń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co jednocześnie częściowo zniweluje dysproporcje uposażenia pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a pozostałymi służbami specjalnymi". Twórcy dokumentu podkreślają też, że "aktualnie obowiązujący mnożnik kwoty bazowej wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie uwzględnia zmian w wynagrodzeniach, które nastąpiły w latach 2018-2021". Jak dodano, we wskazanym wyżej okresie dokonano zmiany uposażeń funkcjonariuszy ABW w drodze dwóch rozporządzeń - "w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego" oraz "w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat". 

Podstawowe pytanie, jakie pojawia się zawsze, kiedy mowa jest o podwyżkach, dotyczy tego skąd pochodzą środki mające je sfinansować. Jak przekonują twórcy projektu w ABW, "podwyższenie tej kwoty nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa, natomiast urealni jej wartość do rzeczywistej wysokości wynikającej z wielkości funduszu uposażeń funkcjonariuszy ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Co więcej, "w związku ze zmianą rozporządzenia ABW nie będzie również wnioskowała o dodatkowe środki z budżetu państwa".

Podwyżki kością niezgody? 

Podwyżki w mundurowych szeregach, to w ostatnim czasie jedna z osi sporu między MSWiA – na którego czele stoi Mariusz Kamiński, będący jedocześnie ministrem koordynatorem służb specjalnych odpowiedzialnym m.in. za ABW – a funkcjonariuszami formacji nadzorowanych przez resort. Zwiększenie uposażeń miało być częścią nowej ustawy modernizacyjnej, ta jednak do tej pory nie ujrzała światła dziennego, a mundurowi obawiają się, że jest to wynikiem wewnątrzrządowego sporu dotyczącego właśnie środków na podwyżki. Jak mówił niedawno w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, nie ma on "wątpliwości co do tego, że kierownictwo MSWiA ma odpowiednie intencje i zmierza do tego, by ta ustawa weszła w życie", jak jednak dodawał, to że nie znamy jeszcze projektu, wynikać ma "z obstrukcji rządu, a konkretnie ministra finansów". "Nie uwierzę w to, że budżetu państwa nie stać na podwyżki dla mundurowych" – mówił Jankowski przypominając, że "ładne komendy, sprawne samochody i nowoczesny sprzęt są bardzo ważne, ale w porozumieniu jasno zapisaliśmy kwestię podwyżek uposażeń, a premier doskonale o tym wie".

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze