Reklama

Straż Pożarna

Śląskie porozumienie między PSP i WOT

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej
Fot. Wojska Obrony Terytorialnej

Wspólne działanie w czasie klęsk żywiołowych oraz przy likwidacji ich skutków, działania podczas akcji poszukiwawczych, zgrywanie procedur oraz wspólne szkolenia – to główne założenia porozumienia o współdziałaniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Porozumienie zakłada m.in. współpracę w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji zadań podczas klęsk żywiołowych, ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia a także współpracę kadry instruktorskiej oraz specjalistów w tym wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej. "To porozumienie jest dla nas bardzo ważne. Dzięki niemu wspólne organizowanie szkoleń, zgrywanie procedur będzie prostsze i bardziej efektywne. Wszystko po to by być realnym wsparciem dla strażaków w czasie różnych akcji oraz wspólnego  niesienia   pomocy lokalnej  społeczności w sytuacjach kryzysowych" - powiedział po podpisaniu porozumienia płk Tomasz Białas, dowódca 13 ŚBOT.

"Mam nadzieję, że dzięki podpisanemu porozumieniu współpraca będzie realizowana w coraz szerszym zakresie, także poprzez wspólne ćwiczenia i szkolenia" – dodał nadbryg. Jacek Kleszczewski. Śląski Komendant Wojewódzki PSP podziękował także za dotychczasową dobrą współpracę z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest porozumienie zawarte 5 lutego 2020 roku, między Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a Komendantem Głównym Państwowej Straży.

Realne i praktyczne działania w obszarze zarządzania kryzysowego to najważniejszy, ale nie jedyny aspekt dotychczasowej współpracy na linii WOT – PSP. Od pierwszych dni funkcjonowania Wojska Obrony Terytorialnej widziały w Państwowej Straży Pożarnej partnera do współpracy w obszarze misji formacji jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do tej pory przeprowadzono dziesiątki wspólnych ćwiczeń i szkoleń, brygady WOT nawiązały współpracę nie tylko z komendami wojewódzkimi i powiatowymi, ale również ze szkołami aspirantów.

komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej

Jak przypominał wtedy resort obrony narodowej, w maju i czerwcu 2019 roku żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej po raz pierwszy wsparli strażaków zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Blisko 1500 żołnierzy WOT współdziałało ze strażakami PSP i OSP przy usuwaniu skutków trąby powietrznej, udrażnianiu dróg, dostarczaniu energii, oświetleniu rejonów działań. Ponadto żołnierze i strażacy wzmacniali wały przeciwpowodziowe, zabezpieczali osunięcia oraz wypompowywali wodę. Dzięki terytorialnemu charakterowi WOT, wsparcie służb przez wojsko, po raz pierwszy było możliwe, praktycznie bezpośrednio po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. 

Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 24 tys. żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, formalnie powstały na początku 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest wsparcie wojsk operacyjnych, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji reagowania kryzysowego, w tym przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze