Reklama

Służba Więzienna

"To dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy, udało się osiągnąć takie wyniki". Służba Więzienna podsumowała miniony rok

fot. sw.gov.pl
fot. sw.gov.pl

Podczas rocznej odprawy kierownictwa Służby Więziennej rozmawiano o priorytetach działań i kierunkach zmian proponowanych przez resort sprawiedliwości. Podjęte działania mają, zdaniem obecnego na spotkaniu wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i pozwolić na budowanie pozytywnego wizerunku więziennictwa w Polsce.

W Służbie Więziennej w ubiegłym roku rozpoczęto wdrażanie programu modernizacyjnego, którego realizacja potrwać ma do 2020 roku. Jak zauważono, Służba Więzienna realizuje też, opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program „Praca dla więźniów”. Jak informuje SW, tylko w ciągu niespełna 2 lat, jego realizacji zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia przekroczył 52%. 

To dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, udało osiągnąć się takie wyniki. Dzięki programowi [red. „Praca dla więźniów”] spadają koszty utrzymania więźniów przez obywateli, w zakładach karnych jest bezpieczniej, zadłużeni więźniowie spłacają swe zobowiązania, a coraz większe wpływy do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy pozwalają rozwijać ten program jeszcze bardziej.

Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości

Patryk Jaki podkreślił potrzebę budowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczeństwie, przywracania etosu formacji, wzmocnienia państwowej motywacji funkcjonariuszy do pełnienia służby, kształtowania poczucia wypełniania ważnej misji, kluczowej roli w systemie bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo, resocjalizacja, probacja, edukacja, ekonomia i wizerunek Służby Więziennej, to najważniejsze obszary ulegające pozytywnej zmianie w ostatnim czasie.

Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości

Jak podkreślają przedstawiciele Służby Więziennej, 2018 rok będzie rokiem budowy rozwiązań systemowych dotyczących edukacji i podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy. To m.in. dlatego rozpoczęto działania związane z utworzeniem wyższej szkoły więziennictwa – ośrodka akademickiego, który będzie kształcił przyszłą kadrę oficerską i dowódczą Służby Więziennej.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, podczas odprawy, podsumował działania realizowane przez SW w 2017 r. związane m.in. ze zwiększeniem zatrudnienia skazanych, a tym samym wykorzystania pracy, jako najskuteczniejszego narzędzia w procesie readaptacji społecznej; zmianami systemu resocjalizacji, w tym realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; wdrożeniem programu modernizacji Służby Więziennej; rozwiązaniem problemu spadku liczby osób objętych systemem dozoru elektronicznego.

undefined
fot. sw.gov.pl

Gen. Kitliński przedstawił też główne zadania na rok 2018. Będzie to przede wszystkim kontynuacja reformy  Służby Więziennej  i kolejne etapy jej wdrożenia: program budowy i kompleksowej modernizacji jednostek penitencjarnych; zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego, w tym przejęcie zadań w zakresie jego wykonania przez Służbę Więzienną; zmiany w systemie naboru i szkolenia w Służbie Więziennej; realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; program przywracania etosu i wizerunku SW; profesjonalizacja SW, a w szczególności służby ochronnej. Jak zaznaczył Kitliński, w 2018 kontynuowane będą również działania związane z realizacją programu „Praca dla więźniów”, w tym budowa hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych, realizacją programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020.

Służba Więzienna/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama