Reklama

Służba Więzienna

Nowa broń i środki ochrony osobistej w Służbie Więziennej. Modernizacja w toku [FOTO]

Fot. Służba Więzienna
Fot. Służba Więzienna

Jak informuje ppor. Michał Pietrasik, dostawy nowych mundurów, broni i środków ochrony osobistej to część zmian, jakie zaszły w Areszcie Śledczym w Łodzi. Wszystkie zakupy realizowane są ze środków pozyskanych w ramach programu modernizacji Służby Więziennej.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone w Areszcie Śledczym w Łodzi, zachodzą dzięki środkom pozyskanym w ramach programu modernizacji Służby Więziennej z 2016 roku. "Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w więziennictwie" - podkreśla ppor. Pietrasik. Areszt Śledczy w Łodzi, czyli największa jednostka penitencjarna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, przechodzi obecnie remont dyżurek oddziałowych i pokoi wychowawców w oddziałach mieszalnych. Wprowadzany jest tam także nowoczesny system przyzywowy, umożliwiający bezpośredni kontakt funkcjonariuszy ze swoich pomieszczeń z osadzonymi przebywającymi w celach mieszkalnych.

Część cel, po przebudowach, zaadaptowano jako łaźnie dla osób pozbawionych wolności, co również ma poprawić komfort pracy funkcjonariuszy, ale także ograniczyć ruch osadzonych po terenie jednostki i usprawnić realizację tego uprawnienia. Modernizacji ulega również kontrola dostępu do poszczególnych budynków aresztu, a także sposobu wydawania kluczy specjalnych funkcjonariuszom, poprzez wprowadzenie depozytorów na klucze.

Fot. Służba Więzienna
Fot. Służba Więzienna

"W Areszcie Śledczym w Łodzi, jako pierwszej jednostce penitencjarnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, został wprowadzony nowoczesny, cyfrowy system łączności bezprzewodowej funkcjonariuszy" - informuje ppor. Michał Pietrasik. Do chwili obecnej wymieniona została również znaczna część uzbrojenia. Obecnie funkcjonariusze dysponują dwoma nowymi typami strzelb Mossberg (w systemie bezkolbowym i z regulowaną kolbą), granatnikami oraz karabinkami szturmowymi Beretta ARX 160 kalibru 5,56 mm. W najbliższym czasie funkcjonariusze działu ochrony mają zostać przeszkoleni z obsługi i użytkowania nowych jednostek broni.

Funkcjonariusze innych służb doprowadzający osadzonych do aresztu oraz konwojenci z jednostek penitencjarnych swoją broń mogą obecnie zostawiać w depozytorach, co w znaczny sposób skraca procedury związane z wejściem na teren łódzkiego aresztu. Natomiast od początku stycznia 2019 r. funkcjonariusze działu ochrony i kwatermistrzowskiego wyposażani są nowe umundurowanie polowe-specjalne.

image
Fot. Służba Więzienna

Wyczekana modernizacja

Celem programu modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych, realizowana poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Środki z programu są również przeznaczane na poprawę stanu infrastruktury więziennej, w tym remonty samych budynków jednostek penitencjarnych, jaki systemów łączności. Przekładać się ma to na poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa. "Unowocześnienie formacji pozwoli również na zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa oraz skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności" - dodaje ppor.

image
Fot. Służba Więzienna

Łącznie na program modernizacji SW zostanie przeznaczonych 1,5 mld zł, a dokładnie: w 2017 roku - 200 mln zł, 2018 roku - 398 mln zł,  2019 roku - 453 mln zł, natomiast w 2020 roku - 450 mln zł).

Przypomnijmy, że "Ministerstwo Sprawiedliwości w pełni rozumie potrzeby więziennictwa i za jeden ze swoich priorytetów uznaje poprawę warunków pracy i płacy w Służbie Więziennej, realizującej zadania o kluczowym znaczeniu dla stanu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w państwie", jak pisał wiceszef resortu sprawiedliwości w odpowiedzi na pismo posłanek Aldony Młyńczak, Zofii Czernow i Moniki Wielichowskiej, przesłane jeszcze w listopadzie 2018 roku. Jak podkreślał Patryk Jaki, resort sprawiedliwości miał podjąć "szereg inicjatyw", których celem jest zapewnienie optymalnych warunków funkcjonowania Służby Więziennej, zwiększenie jej skuteczności w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, a także "utrzymania kompetentnej, wykształconej i odpowiednio zmotywowanej kadry".

image
Fot. Służba Więzienna

Natomiast w wyniku listopadowego porozumienia wzrosną również uposażenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Koszty podwyżek to 42 533 tys. na podwyżki dla funkcjonariuszy oraz 2 740 tys. dla pracowników cywilnych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze