Reklama

Policja

Podejrzenie koronawirusa u zatrzymanego? Policja wyznaczyła specjalne pomieszczenia

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. zawiercie.slaska.policja.gov.pl
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. zawiercie.slaska.policja.gov.pl

Policja wyznaczyła oddzielnie pomieszczenia dla osób zatrzymanych z podejrzeniem koronawirusa lub już zakażonych – wynika z pisma przesłanego Rzecznikowi Praw Obywatelskich przez mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Pełnomocnik odpowiedział na wystąpienie RPO z 12 marca, w którym Rzecznik pytał o działania podjęte w miejscach zatrzymań w związku z epidemią koronawirusa.

"Osoby zatrzymane, z podejrzeniem objawów COVID-19 lub wobec których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, są umieszczane w wyodrębnionych PdOZ dedykowanych wyłącznie dla osób z objawami zakażenia lub podejrzeniem choroby" – informuje mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Łaszkiewicz wskazał, że 13 marca 2020 r. do wszystkich komend wojewódzkich przesłano procedury postępowania przy przyjęciu osoby zatrzymanej do wyznaczonego pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ), a podejrzewanej o zakażenie koronawirusem. Dokument został zaakceptowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA.

Jak podkreślono w piśmie, osoby umieszczane w PdOZ są poddawane badaniom lekarskim na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 września 2012 r. ws. badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. Takie badanie jest obowiązkowe m.in. gdy z informacji policji lub okoliczności zatrzymania wynika, że osoba zatrzymana jest chora zakaźnie.

Zgodnie z treścią Zalecanych procedur (...), policjanci delegowani do pełnienia służby w wyznaczonych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ), dedykowanych dla osób z podejrzeniem objawów COVID-19 lub wobec których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, powinni zostać przeszkoleni przez przedstawicieli służby BHP lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz wyposażeni w niezbędne środki ochronne przewidziane dla tego typu ochrony osobistej.

fragment pisma pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka do Rzecznika Praw Obywatelskich

Taki PdOZ musi być wyposażony w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (co najmniej 60 proc.), w liczbie -  jak czytamy w odpowiedzi - "niezbędnej do zapewnienia bieżącej dezynfekcji pomieszczenia oraz w niezbędne środki ochronne przewidziane dla tego typu ochrony osobistej".

Ponadto, w pomieszczeniu, w którym przebywała osoba zatrzymana należy zmyć oraz zdezynfekować wszystkie powierzchnie i wyposażenie. Należy również zdezynfekować tzw. drogę dojścia osoby umieszczonej, tj. miejsca i urządzenia, których mógł dotykać (poręcze, klamki, drzwi, taboret, etc.)

fragment pisma pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Określono także postępowanie funkcjonariuszy w przypadku transportowania osób podejrzanych o zarażenie lub zarażonych koronawirusem. "Osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia, które są umieszczane w policyjnych miejscach prawnej izolacji, korzystają w pełni z przysługujących im praw" - podkreślił mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz. Wskazał również, że policjanci pełniący służbę w tych jednostkach, w przypadku kontaktu z osobą z podejrzeniem koronawirusa, podlegają procedurom na zasadach ogólnych. Jak poinformował, obecnie opracowywane są procedury sanitarne w zakresie funkcjonowania policyjnych izb dziecka.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze