Reklama

Policja

KIO unieważnia, a KGP wdraża. Co dalej z policyjną Tetrą?

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

Komenda Główna Policji jakiś czas temu zdecydowała, że funkcjonariusze będą posługiwać się łącznością w standardzie Tetra. Rozpisano przetarg, który, mimo nieprzychylnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, rozstrzygnięto i rozpoczęto jego realizację. „W naszej ocenie ze strony Policji nie ma żadnych uchybień, wręcz działamy na korzyść Państwa polskiego, wszystkich obywateli i służb ratunkowych” – przekonuje w odpowiedzi na przesłane przez redakcję InfoSecurity24.pl pytania Komenda Główna Policji. Co więcej, kolejny przetarg związany z systemem Tetra, tym razem obejmujący dostawy w ramach umowy ramowej radiotelefonów wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem, także stoi pod znakiem zapytania. Dlaczego? Do KIO wpłynęły dwa odwołania, co – przynajmniej w teorii – może opóźnić lub nawet uniemożliwić zakup.

Tetra to system, który zdaniem Policji miał zrewolucjonizować łączność radiową w formacji. Ten "strategiczny i ważny dla bezpieczeństwa Państwa projekt"  jak określała go KGP  okazał się jednak trudny w realizacji. Wdrożenie sytemu Tetra w Policji komplikuje bowiem wyrok KIO z października 2019 roku, w którym Izba zakwestionowała policyjny wybór i nakazała unieważnienie podpisanej umowy. Uznano, że postępowanie z wolnej ręki nie było uprawnione, a KIO podkreśliła, że Policja zdawała sobie sprawę z naruszenia i nie prowadziła postępowania w sposób zapewniający transparentność. "(…) w związku z nieprawomocnym orzeczeniem KIO, zamawiający złożył skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie" – poinformowała redakcję Komenda Główna Policji, pytana o to, czy Policja przystąpiła do realizacji umowy, którą Izba kazała unieważnić.

Skarga oczekuje na rozpatrzenie przez Sąd Okręgowy. W naszej ocenie ze strony Policji nie ma żadnych uchybień, wręcz działamy na korzyść Państwa polskiego, wszystkich obywateli i służb ratunkowych.

podkom. Antoni Rzeczkowski, Wydział Prasowo-Informacyjny, Biura Komunikacji Społecznej, Komendy Głównej Policji

KGP postanowiła nie czekać na rozstrzygnięcie sądu i rozpoczęła realizację podpisanej umowy. Z informacji jakie Policja przekazała redakcji InfoSecurity24.pl wynika, że do tej pory została m.in. "udostępniona infrastruktura w zakresie koniecznym do przygotowania dokumentacji, a w najbliższym czasie będą podejmowane kolejne działania zgodne z ustaleniami". KGP kolejny raz przekonuje też, że "system Tetra to jeden z najnowocześniejszych, użytkowany przez najlepsze służby w Europie i na świecie, po wdrożeniu niewątpliwie wzmacniający bezpieczeństwo Polski i obywateli a także umożliwiający w przyszłości skoordynowanie działań ratowniczych z innymi służbami w Polsce i w Europie".

Kolejny przetarg, kolejny problem

Z jednej strony KGP realizuje podpisaną umową (którą KIO kazała unieważnić), z drugiej strony rozpisuje kolejny przetarg, tym razem dotyczący dostaw w ramach umowy ramowej radiotelefonów standardu TETRA z szyfrowaniem TEA2 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania. I tutaj pojawia się kolejny kłopot, bowiem pod koniec stycznia do KGP, zamiast ofert, wpłynęły dwa odwołania. W formułowanych zarzutach czytamy m.in. o faworyzowaniu przez KGP produktów jednego producenta czy wprowadzeniu do przetargu zapisów ograniczających konkurencję. Jedna z firm, w dokumentach przesłanych do KIO przypomina też, że "zamawiający realizuje obecnie za pomocą urządzeń producenta Motorola Solutions zadanie pod nazwą <<Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA>> numer postępowania (162BŁił/18TG/PMP)", a "w ramach tego postępowania zawarto umowę, pomimo wyroków KIO uchylających decyzję zamawiającego o wyborze oferty dystrybutora marki Motorola". Jak dodano, "w listopadzie 2019 roku oraz w styczniu 2020 roku zamawiający z wolnej ręki zakupił sprzęt producenta marki Motorola taki jak ładowarki i zestawy do programowania".

Co zrobi KIO? Zarzutów pod adresem KGP jest sporo, ale ich liczba nie przesądza wcale o decyzji Izby. Z drugiej strony fakt, że prowadzone obecnie postępowanie łączy się z tym, które KIO kazało unieważnić może okazać się nie bez znaczenia. Tak czy inaczej, pytania o to, co dalej z policyjną Tetrą nie są dziś bezzasadne. Tym bardziej, że jeśli sąd, który rozpatrywać będzie skargę KGP na poprzednie rozstrzygnięcie Izby przychyli się do jej wyroku, decyzja o tym, co zrobić z realizowaną właśnie umową może stanowić nie lada problem dla policyjnych decydentów. Wydaje się więc, że nawet jeśli Policja z Tetry nie zrezygnuje, to jej ostateczne wdrożenie może się znacząco opóźnić. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze