Reklama

Służby Mundurowe

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zdradziła czym zajmie się w tym półroczu

Fot. Kancelaria Sejmu
Fot. Kancelaria Sejmu

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych kilka tygodni temu przyjęła plan pracy na trwające już półrocze, jednak ten na sejmowych stronach pojawił dopiero kilka dni temu. Według przedstawionego harmonogramu, posłowie - do końca tego roku - zajmą m.in. płacami pracowników cywilnych policji, pozycją i rolą kobiet w służbach mundurowych oraz aktualnym stanem legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, a także wynikami kontroli funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że to jednak nie jedyne sprawy, którym przyglądać się będzie „mundurowa” komisja.

Wrześniowy plan komisji zakłada wysłuchanie informacji szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji płacowej pracowników cywilnych policji, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na akwenach, rozpatrzeniem sprawozdania MSWiA z realizacji w 2020 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz przedstawieniem informacji z działalności policji, Biura Nadzoru Wewnętrznego i Służby Ochrony Państwa w latach 2018-2020.

Plan na październik zakłada dwa posiedzenia, podczas których szef MSWiA przedstawi informacje na temat pozycji i roli kobiet w służbach mundurowych, m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa w kontekście ich działalności, podejmowanych inicjatyw, pełnionych funkcji i powierzanych im zadań. Drugie posiedzenie będzie dotyczyć rozpatrzenia i zaopiniowana dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2022 w zakresie działania Komisji.

W listopadzie komisja zajmie się kolejnymi informacjami ministra MSWiA dotyczącymi realizacji ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, aktualnego stanu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz wynikami kontroli przygotowania administracji publicznej do obsługi cudzoziemców. Udział w niej wziąć ma Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

W grudniu przewidziane jest tylko jedno posiedzenie komisji, na którym posłowie zapoznają się z wynikami kontroli NIK-u dot. funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym spotkaniu także udział brać ma Prezes NIK. 

Przedstawiony plan to oczywiście nie jedyne sprawy jakimi zająć mogą się posłowie. Przykładowo, 7 września Komisja zebrała się, by wysłuchać niejawnych informacji na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie służby mierzą się ze sztuczną presją migracyjną ze strony Białorusi. Z dużym prawdopodobieństwem już niebawem posłowie powinni przyjrzeć się ministerialnej propozycji zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Jak informował bowiem Maciej Wąsik, projekt ten ma we wrześniu trafić do Sejmu. Wciąż też otwarta pozostaje sprawa nowej ustawy modernizacyjnej. Oprócz tego zwołane mogą zostać też posiedzenia "doraźne" np. na wniosek grupy posłów.

PM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze