Reklama

Legislacja

Szykują się duże zmiany w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik zapowiedział „szeroką nowelizację” przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Projekt ma być znany w ciągu kilku tygodni. Szczegółów na razie brak.

Zapowiedź zmian w przepisach o tajemnicach padła w czwartek, a więc jeszcze przed tym jak Wąsik poinformował o tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pod zarzutem szpiegostwa dwie osoby – jednego z dyrektorów polskiego oddziału chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Weijinga W. oraz b. funkcjonariusza polskich służb specjalnych Piotra D.

Jak mówił w czwartek Wąsik, ABW i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, gdzie umocowany jest koordynator służb specjalnych, od ponad roku analizują przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych.

"Prace analityczne już się kończą i chcielibyśmy dokonać szerszej nowelizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wedle mojej najlepszej wiedzy w najbliższym czasie minister-koordynator skieruje (...) do Rządowego Centrum Legislacji informację o podjęciu prac nad ustawą a później przedstawimy projekt ustawy.

zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik

Na pytanie, kiedy projekt zostanie przedstawiony minister odpowiedział: "Jestem przekonany, że to jest kwestia nie miesięcy tylko tygodni".

Według Wąsika zmiana przepisów będzie szeroka, choć prawdopodobnie skończy się na zmianie istniejącej a nie tworzeniu nowej. – Na tym etapie analizy można powiedzieć, że nie jest to nowa ustawa, jest to szeroka nowelizacja, chyba że prawnicy RCL czy z Komisji Prawniczej uznają, że ta nowelizacja jest na tyle duża, że trzeba będzie przygotować po prostu nową ustawę, co nie stanowi dużego problemu technicznego. Jesteśmy jeszcze przed tą oceną. Na tym etapie mamy nowelizację – tłumaczył minister.

Nie wiadomo, co będą obejmowały zmiany w przepisach. Wąsik nie wypowiedział się na ten temat poza jedną kwestią. Zapowiedź zmian legislacyjnych padła bowiem na posiedzeniu senackiej komisji ustawodawczej, która zajmowała się wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. W jednym z nich TK zakwestionował przepis, który przesądza, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w postępowaniu odwoławczym (np. gdy komuś odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto) dostarcza się skarżącemu bez uzasadnienia. Trybunał orzekł, że de facto uniemożliwia to odwołanie się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nakazał więc dostarczać wyroki wraz z tą częścią uzasadnienia, której utajnienie nie jest konieczne.

Wąsik w czwartek zapewnił, że projekt przygotowywany w KPRM i ABW wykona wyrok TK. Zapowiedział jednak, że nowelizacja będzie szersza.

Obecna ustawa o ochronie informacji niejawnych została uchwalona w sierpniu 2010 r. i weszła w życie na początku roku następnego. Zlikwidowała m.in. podział na tajemnicę państwową i służbową obowiązujący od 1949 r. Likwidacja tajemnicy służbowej sprawiła, że z zakresu ochrony przewidzianej dla informacji niejawnych zostały wyjęte tajemnice, takie jak: adwokacka, lekarska, dziennikarska, danych osobowych i wiele innych.

Zgodnie z ustawą informacje niejawne to takie, "których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne". Przepisy zachowały podział na cztery klauzule (ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone), ale zmieniły ich definicje. Ustawa odeszła też od z góry zdefiniowanych okresów obowiązywania poszczególnych klauzul.

Reklama

Komentarze

    Reklama