Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Prawie 300 mln złotych na jednostkę ratowniczą SAR

Dotychczasowa jednostka flagowa MSPiR - Kapitan Poinc/Fot. Andrzej Nitka
Dotychczasowa jednostka flagowa MSPiR - Kapitan Poinc/Fot. Andrzej Nitka

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) odpowiedzialna za morskiego działania poszukiwawcze i ratownicze (SAR- Search And Rescue) w polskiej strefie odpowiedzialności, 3 stycznia opublikowała ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”. To już drugie podejście do zakupu jednostki za prawie 300 mln złotych, w pierwszym postępowaniu do MSPiR nie wpłynęły bowiem żadne oferty. 

W wyniku tego postępowania wyłoniony ma zostać wykonawca, który odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego wielozadaniowego statku ratowniczego dla MSPiR. Będzie on również odpowiedzialny za przeszkolenie polskich ratowników mających stanowić jego załogę. Nowa jednostka przeznaczona będzie do:

  1. prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych na morzu,
  2. realizacji działań interwencyjnych wykonywanych w celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska naturalnego,
  3. zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego,
  4. innych działań, podczas których pełnić będzie on rolę uniwersalnej platformy dla działań dla prowadzonych przez inne podmioty (np. prowadzenia prac podwodnych, wydobycia produktów ropopochodnych z wraków itp.).

Na zakup statku ratowniczego Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa przeznaczyła ponownie 273,4 mln złotych (bez VAT), z czego 238 mln pochodzić będzie z dofinansowania Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca będzie miał na realizację zamówienia 28 miesięcy od chwili podpisania umowy. Stocznie zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie swoich ofert do 14 lutego br.

Warto przypomnieć, że ogłoszone obecnie postępowanie jest już drugim przetargiem mającym wyłonić wykonawcę nowej jednostki dla MSPiR, ponieważ w poprzednim trwającym od 8 lipca do 28 listopada 2019 r., nie zgłosił się żaden oferent, co spowodowało konieczność jego unieważnienia. Nie oznacza to jednak, że stocznie nie były zainteresowane budową tej jednostki. Potencjalni wykonawcy wystosowali do Zamawiającego kilkadziesiąt zapytań dotyczących warunków przetargu i specyfikacji statku ratowniczego. Wątpliwości było tak dużo, że 14 listopada 2019 r. odbyło się z nimi specjalne spotkanie.

Przygotowując się do nowego przetargu 6 grudnia 2019 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ogłosił dialog techniczny dotyczący dostawy statku wielozadaniowego dla tej służby. Rozmowy z potencjalnymi wykonawcami w ramach tego dialogu miały być zrealizowane w dniach 12-16 grudnia ubiegłego roku. Czy dzięki temu spotkaniu warunki aktualnego postępowania będą łatwiejsze do spełnienia i zakończy się ono wyborem podmiotu, który zbuduje nowy statek ratowniczy dla polskiego SAR-u, okaże się już niebawem.

Reklama

Komentarze

    Reklama