Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

MSPiR walczy o łódź

Fot. sar.gov.pl
Fot. sar.gov.pl

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa walczy o zakup łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności holowniczej. Służba SAR tego samego dnia poinformowała bowiem o nieudzieleniu zamówienia w ramach ostatniego ogłoszenia oraz opublikowała nowe. Za nowy sprzęt jednostka chce zapłacić max. milion złotych netto.

Służba SAR stara się zlecić dostawę łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności holowniczej. Łódź będzie przeznaczona do prowadzenia akcji ratowniczych polegających na udzielaniu pomocy niedużym jednostkom pływającym, przystosowaną do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych.

Zgodnie z wymaganiami, łódź oraz jej wyposażenie powinny charakteryzować się dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych umożliwiając wieloletnią eksploatację w warunkach hydrologiczno-meteorologicznych umożliwiających prowadzenie akcji przeciwrozlewowych - stan morza 4-5, wysokość fali do 2,0 m. Ponadto powinna charakteryzować się stosunkowo wysoką autonomicznością pozwalającą na prowadzenie działań operacyjnych przez okres co najmniej 12 godzin.

Funkcje podstawowe jednostki, to: prowadzenie akcji związanych z poszukiwaniem i ratownictwem na morzu; możliwość holowania małych, do 15 m długości, jednostek pływających; współpraca w zakresie zwalczania zanieczyszczeń olejowych na morzu ze specjalistycznymi jednostkami do zwalczania zanieczyszczeń, w głównej mierze polegająca na holowaniu zapór; aktywne, polegające na mechanicznym zbieraniu oleju z powierzchni wody, zwalczanie zanieczyszczeń olejowych na morskich wodach przybrzeżnych, osłoniętych w portach i wodach śródlądowych.

Zamówienia, które Służba SAR opublikowała w marcu br., nie udało się jednak udzielić. Wtedy też informowano, że łączna wartość dostawy to milion złotych netto. Realizacją dostawy zainteresowany był tylko jeden podmiot, czyli DESMI Ro-Clean A/S z Danii, który koszt dostawy wskazał na ponad 1,3 mln złotych. Jak poinformowała Służba SAR w połowie czerwca, wykonawca ten został wykluczony, a jego oferta odrzucona.

W razie udzielenia zamówienia, łódź miała zostać dostarczona do końca listopada 2019 roku. Termin ten nie zmienił się wraz z publikacją nowego ogłoszenia o zamówieniu. Na oferty Służba SAR czeka tym razem do 22 lipca br. 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa powołana została w 2000 roku ustawą, która weszła w życie w 2002 roku. Obszar działania Służby SAR obejmuje polską strefę odpowiedzialności za poszukiwanie i ratowanie oraz polskie obszary morskie określone ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w których skład wchodzą morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz polska wyłączna strefa ekonomiczna na Morzu Bałtyckim.

Służba SAR dysponuje obecnie m.in. 12 statkami ratowniczymi, ośmioma brzegowymi stacjami ratowniczymi oraz dwoma statkami przeznaczonymi do zwalczania zanieczyszczeń. Stacje i stacje ratownicze rozmieszczone są wzdłuż całego polskiego wybrzeża. W akcjach ratowniczych ze Służba SAR współdziałają: Marynarka Wojenna RP, Morski Oddział Straży Granicznej, Państwowa Straż Pożarna, Policja, WOPR, terenowe organa administracji morskiej, jednostki organizacyjne służby zdrowia, oraz inne, które mogą udzielić pomocy.

Reklama

Komentarze

    Reklama