Zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego coraz bliżej. MSWiA publikuje projekt ustawy

9 maja 2019, 10:09
Centrum_Powiadamiania_Ratunkowego_w_Katowicach_1
Fot. Dawid Skalec/wikipedia.com/CC BY-SA 4.0

Plany zmian w systemie powiadamiania ratunkowego wchodzą w fazę realizacji. Sekretarz Stanu w MSWiA Krzysztof Kozłowski skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego do rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz zwrócił się z prośbą o konsultacje do resortów, służb, wojewodów i urzędu do spraw ochrony danych.

Projekt ustawy zawiera zapisy zgodne z informacjami prezentowanymi już na łamach Infosecurity24.pl. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów mają na celu m.in wprowadzenie możliwości awansu zawodowego dla pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ma to zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie gradacji istniejących stanowisk i dodanie nowych.

Dodatkowo, poprzez nowelizację obecnych przepisów wprowadzony zostanie jednolity dla całego kraju sposób organizacji centrów powiadamiania ratunkowego, wprowadzone zostaną przepisy związane z przyznawaniem certyfikatów i odbywaniem szkoleń zawodowych.

Wprowadzona zostanie również aplikacja mobilna, pozwalająca na korzystanie z numeru 112 osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom głuchym i niedosłyszącym.

Przypomnijmy, że na reformę systemu powiadamiania ratunkowego od lat czekają pracownicy 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W rozmowach podkreślają, że pieniądze jakie otrzymują za swoją pracę są niewspółmierne do tego czego się od nich wymaga. Jak mówią, odbieranie zgłoszeń, to nie "praca na słuchawce", a każdy telefon wiąże się z wzięciem współodpowiedzialności za czyjeś zdrowie lub życie. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Naczelnik OSP
czwartek, 9 maja 2019, 23:32

Ludzie aby ten numer miał sens to 112 musi być w każdym powiecie albo przekierowania na nr 998 i wtedy ma to sens ratowanie ludzi bo inaczej jest to porażka systemy.

Tweets InfoSecurity24