Biuro Ochrony Rządu chce kupić nowe umundurowanie dla funkcjonariuszy

10 listopada 2017, 13:29
BOR3

W trakcie, gdy na płaszczyźnie politycznej toczą się spory co do całościowej przyszłości Biura Ochrony Rządu (BOR), sama instytucja musi cały czas normalnie funkcjonować i wykonywać swoje ustawowe zadania. Dlatego, obecnie BOR zmierza pozyskać nowe elementy umundurowania, na potrzeby codziennych obowiązków swoich funkcjonariuszy. 

W październiku br. MSWiA zaproponowało zmiany w wyglądzie i wzorach umundurowania Biura Ochrony Rządu. Obecnie pojawiła się informacja, że BOR zamierza zakupić tysiąc kompletów ochronnych kurtek oraz spodni z ocieplaczami, z opcjonalną dostawą w ilości pięciuset sztuk. Podobne ilości mają pojawić się w przypadku nowych mundurów polowych, w tym przypadku zarówno mundurów letnich, jak i zimowych. Pozyskane mają być także specjalne koszulo-bluzy polowe dla funkcjonariuszy BOR.

Czytaj także: BOR z nowymi mundurami

Biuro Ochrony Rządu jest  jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formacją. Do jej głównych zadań należy ochrona osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzenie rozpoznania pirotechniczno – radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu.

Do osób, które zostały wymienione powyżej należą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej  przedstawiciele delegacji państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne osoby ważne ze względu na dobro państwa.

Do obiektów ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu należą: obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak też inne obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu.

Czytaj także: Sejm rozpoczął prace nad ustawą powołującą Służbę Ochrony Państwa w miejsce BOR

Biuro Ochrony Rządu / JR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
sewer
piątek, 10 listopada 2017, 15:36

Do Cezara Co tu wyjaśniać taka moda na kolor pustyni i bródkę czoło bijcy o asfalt.

Tweets InfoSecurity24