Służba Więzienna "przejmie" System Dozoru Elektronicznego

11 maja 2018, 11:50
SDE, fot.cossw.pl
fot. cossw.pl/
  • Według MS nowelizacja będzie też miała znaczenie w wypadku dalszych ewentualnych modyfikacji przepisów odnoszących się do SDE, czyli np. objęcia tym systemem osób tymczasowo aresztowanych w ramach tzw. aresztu domowego;
  • Elektroniczny system monitoringu skazanego kontroluje wykonywanie przez niego obowiązków nałożonych przez sąd i umożliwia odbywanie kary poza zakładem karnym, w miejscu zamieszkania.

Senat przyjął nowelizacje ustaw Kodeks karny wykonawczy oraz o Służbie Więziennej, które zmieniają przepisy dotyczące dozoru elektronicznego. Jeśli zmiany zaakceptuje również Prezydent, to właśnie Służba Więzienna ma w całości odpowiadać za System Dozoru Elektronicznego. SDE pozwala na odbywanie kary w warunkach nieizolacyjnych, czyli np. w domu i jak podkreślają przedstawiciele SW jest on unikatowy w skali Europy.

Za zmianami w dozorze elektronicznym głosowało 50 Senatorów, 30 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Senat zgodnie z rekomendacją Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z 26 kwietnia, przyjął nowelizację ustaw Kodeks karny wykonawczy oraz o Służbie Więziennej bez poprawek.

Po zmianie przepisów, to Służba Więzienna przejmie obowiązki patroli obsługujących cały system, wykonywane dotychczas przez firmę prywatną wyłonioną w drodze przetargu. Teraz to funkcjonariusze SW będą odpowiadali m.in. za instalację urządzeń służących do dozoru elektronicznego.

Obecnie Służba Więzienna zajmuje się prowadzeniem centrali monitorowania SDE. W ramach tej działalności np. rejestruje każde przerwanie lub nawiązanie łączności z nadajnikiem posiadanym przez skazanego i zawiadamia kuratora sądowego oraz sąd o nieprzestrzeganiu obowiązków dozoru.

Te zmiany cieszą, przedstawicieli kierownictwa Służby Więziennej, bo jak mówi Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk SW Grzegorz Fedorowicz w rozmowie z InfoSecurity24.pl  będą mieli „wszystko pod kontrolą”. Fedorowicz podkreśla też, „że system, o którym mówimy, jest unikatowy w skali Europy”. Mamy nadzieję, że nadal będzie się on rozwijał i obejmował nowe grupy skazanych” – dodaje wiceszef SW.

Zmiana przepisów, ma zwiększyć efektywność i wydajność systemu. Nie da się jednak tego osiągnąć, bez dodatkowych etatów. Jak przyznaje Służba Więzienna, po zmianie przepisów, etatów będzie brakowało. Dlatego, by móc realizować nowe zadania, liczba etatów w SW ma zostać zwiększona.  1 maja tego roku Służba Więzienna miała otrzymać 111 etatów dla funkcjonariuszy oraz 111 etatów dla pracowników cywilnych, a od lipca 2018 roku 14 etatów mundurowych oraz 14 cywilnych. Te etaty, jak zapewniał w płk Fedorowicz, zostaną w całości przeznaczone do obsługi materialno-technicznej kwestii dozoru elektronicznego.

Głównym celem zmian - jak wskazał resort sprawiedliwości - jest umożliwienie ministrowi sprawiedliwości przekazywania Służbie Więziennej zadań należących do podmiotu dozorującego. "Nawet w przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń krytycznych, kiedy to upoważniony podmiot dozorujący zaprzestanie wykonywania kar w SDE nowa regulacja ustawowa umożliwi sprawne i pilne przejęcie realizacji jego zadań przez Służbę Więzienną" - zaznaczył MS.

Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym osoba poddana kontroli musi przebywać w swoim domu lub innym miejscu odbywania kary w ściśle określonych godzinach. System Dozoru Elektronicznego umożliwia prowadzenie „normalnego” życia pod stałą, lecz dyskretną kontrolą. Za zgodą sądu, w godzinach wskazanych w harmonogramie, można przebywać poza miejscem odbywania kary, aby w tym czasie pracować w zakładzie pracy, gospodarstwie rolnym, kontynuować naukę lub wykonywać inne obowiązki życiowe i rodzinne.

Jeżeli osoba odbywająca karę w Systemie Dozoru Elektronicznego nie będzie wypełniała warunków dozoru, sąd może uchylić wcześniej wydane zezwolenie na odbywanie kary w tym systemie, co skutkować będzie wykonaniem pozostałej części kary w warunkach bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym.

Jak wynika ze statystyk resortu, od początku swego funkcjonowania w 2009 r. system dozoru elektronicznego objął ponad 70 tys. osób. Obecnie karę w SDE odbywa 5 tys. osób.

dozorelektroniczny.gov.pl/PAP/DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 11
Kurator
piątek, 11 maja 2018, 17:02

Do autora tekstu: a gdzie jest mowa o zawodowych kuratorach sądowych, którzy przed wydaniem postanowienia przez właściwy sąd okręgowy zbierają informacje na temat skazanego oraz nadzorują wykonywanie przez niego nie tylko samej kary ale również obowiązków nałożonych przez sąd? Reagują oni na każde naruszenie harmonogramu przez skazanego, a także dokonują modyfikacji ustalonego harmonogramu. Jestem właśnie takim kuratorem i czuję się zbulwersowana brakiem jakiejkolwiek informacji o kuratorach. Proszę o bardziej skrupulatne przygotowywanie się do pisania jakichkolwiek artykułów, bo ignorancją można obrazić.

Aplikant
sobota, 12 maja 2018, 15:53

Popieram!

Tweets InfoSecurity24