Sejmowa komisja przeciw zwiększeniu budżetów CBA i Agencji Wywiadu

1 grudnia 2017, 19:18
Agencja Wywiadu

Sejmowa komisja finansów publicznych negatywnie zarekomendowała wniosek komisji ds. służb specjalnych, by zwiększyć przyszłoroczne budżety Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Wywiadu. Przychyliła się natomiast do wydzielenia funduszy na uposażenia funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, która ma stać się służba mundurową, oraz do drobnej korekty w budżecie obronnym.

W piątek komisja finansów publicznych podsumowała kilkutygodniowe prace nad projektem budżetu państwa na przyszły rok. Posłowie z komisji głosowali ponad 400 poprawek zgłoszonych zarówno przez pojedynczych parlamentarzystów, jak i przez pozostałe komisje sejmowe, które opiniowały fragmenty budżetu według swoich kompetencji.

W głosowaniu negatywnie zostały zaopiniowane poprawki, które zgłosiła komisja do spraw służb specjalnych. Chciała ona zwiększenia budżetu CBA o ponad 68 mln zł i budżetu AW o ponad 24 mln zł.

Czytaj więcej: Sejmowa komisja wnioskuje o dodatkowe pieniądze dla Agencji Wywiadu i CBA

Piątkowe głosowania w komisji nie były poprzedzone debatą, trudno więc przesądzać, z jakiego powodu większość posłów była przeciw zwiększeniu budżetów dwóch służb specjalnych. Wskazówką może być stanowisko Ministerstwa Finansów, które zaprezentowała wiceminister Teresa Czerwińska. Sprzeciwiła się ona uszczuplaniu rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, a to właśnie tę rezerwę speckomisja wskazała jako źródło dodatkowych pieniędzy na CBA i AW.

Głosowanie w komisji jeszcze niczego nie przesądza. Ostateczna decyzja należy do całego Sejm. Gdyby jednak większość posłów przychyliła się do stanowiska komisji finansów publicznych a nie komisji ds. służb specjalnych, budżet AW jako jedynej ze służb specjalnych będzie w 2018 r. mniejszy niż w 2017 r. Według projektu ustawy ma on wynieść 188,5 mln zł, czyli o 1,5 proc. mniej niż w tym roku.

Spadek wynika przede wszystkim ze zmniejszenia o prawie jedną piątą wydatków majątkowych (do 10,5 mln zł). Wydatki bieżące mają pozostać na praktycznie niezmienionym poziomie, ponad 174 mln zł (spadek o ćwierć procenta). Z tego na wynagrodzenia ma pójść ponad 89 mln zł, co oznacza symboliczny wzrost o nieco ponad jeden promil.

Speckomisja wnioskowała o zwiększenie przyszłorocznego budżetu AW o ponad 24 mln zł. Środki te miały zostać przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia i inwestycje majątkowe.

Budżet CBA – zgodnie z projektem ustawy budżetowej – ma w przyszłym roku wynieść prawie 197,5 mln zł, co w porównaniu z 2017 r. oznaczałoby wzrost o prawie jedną czwartą. W projekcie zauważalny jest ponad 40-procentowy wzrost fundusz wynagrodzeń w CBA (do prawie 137 mln zł).

Speckomisja wnioskowała, by przyszłoroczny budżet CBA zwiększyć o 68,3 mln zł ponad kwotę zaproponowaną w projekcie ustawy budżetowej. Dodatkowe środki miałyby zostać przeznaczone na remonty, inwestycje i rozwój systemów teleinformatycznych.

Głosowane w piątek poprawki nie dotyczyły tylko służb specjalnych. Komisja pozytywnie zarekomendowała zwiększenie wydatków Kancelarii Sejmu związane z planowanym przekształceniem Straży Marszałkowskiej w służbę mundurową.

Czytaj więcej: Projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej [ANALIZA]

W projekcie ustawy budżetowej na wynagrodzenia w Straży Marszałkowskiej przewidziano 12 mln zł. Komisja zarekomendowała zwiększenie tej kwoty o prawie 7,3 mln zł (zarówno na uposażenia funkcjonariuszy, jak i na wynagrodzenia pracowników cywilnych), a także zaproponowała przeznaczenie dodatkowo 2,15 mln zł na umundurowanie, szkolenia oraz uzbrojenie i wyposażenie specjalne. W uzasadnieniu poprawki napisano, że "uposażenia te zostały oszacowane w oparciu o propozycje grup zaszeregowań i wzrost o 100 etatów".

Czytaj więcej: 400 mln zł z budżetu obronnego dla służb MSWiA w 2018 r. Jest zgoda Sejmu

Pozytywną rekomendację komisji finansów publicznych uzyskała w piątek także poprawka zgłoszona przez komisję obrony, która dotyczyła planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Jego nazwa jest nieco myląca, bowiem zdecydowana większość wydatków na modernizację wojska pochodzi z budżetu MON. Przychody funduszu stanowią m.in. zwroty za wsparcie wojsk obcych, wpłaty Agencji Mienia Wojskowego oraz odszkodowania i kary umowne. Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowani sił zbrojnych do przychodów funduszu zaliczają się także wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, które w przyszłym roku mają wynieść prawie 84 mln zł. Dlatego komisja na wniosek MON zwróciła się o podwyższenie planu finansowego funduszu z niemal 156 mln do prawie 240 mln zł.

Czytaj więcej: Budżet 2018: sejmowa komisja podzielona ws. finansowania przez MON służb MSWiA

Jednocześnie komisja finansów była przeciw 10 poprawkom złożonym przez posłów opozycji, którzy w budżecie obronnym (najczęściej w części przeznaczonej na Wojska Lądowe) szukali pieniędzy na sfinansowanie innych wydatków. Chodziło o środki np. na budowę dwóch dróg wojewódzkich, zakup kamer dla policjantów, modernizację Cukrowni Łapy, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Wiślanych, na ośrodek radioterapii protonowej w Poznaniu, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie i remont kościoła w Sokółce. Przeciw tym poprawkom było Ministerstwo Finansów, które wskazywało, że ich przyjęcie skutkowałoby de facto obniżeniem wydatków obronnych poniżej ustawowego progu minimum 2 proc. PKB.

Komisja finansów poparła natomiast drobne przesunięcia dotyczące spraw wewnętrznych. Związane są one z utworzeniem nowych stanowisk w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. Chodzi o trzech oficerów łącznikowych policji oraz jedną osobę w sekretariacie wydziału wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Czytaj więcej: Płk Grzegorz Małecki: Państwo musi być świadome roli i istoty swoich służb wywiadowczych [WYWIAD]

KomentarzeLiczba komentarzy: 3
tryt
piątek, 1 grudnia 2017, 22:38

Efekty pracy CBA i AW lubi się konsumować, szczególnie przy kamerach ale już sypnąć kasą na te służby to nie za bardzo. Żenada.

Extern
sobota, 2 grudnia 2017, 22:47

Więcej na węgiel, pomniki i autobusy z Autosanu. Dzięki temu będziemy bezpieczni.

Funkcjonariusz
sobota, 2 grudnia 2017, 12:05

Rozpieprza się pieniądze na podrzędne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa służby jak SWW i SKW, a brakuje pieniędzy na wywiad zagraniczny. Paranoja albo zadziałała perspektywa połączenia AW i ABW.

Tweets InfoSecurity24