Polska Policja zacieśnia współpracę z partnerami w Niemczech i Holandii

30 listopada 2017, 15:27

Działania policji różnych państw europejskich, z racji specyfiki funkcjonowania państw w ramach UE oraz innych struktur ogólnoeuropejskich (zrzeszających państwa spoza UE), muszą coraz częściej opierać się na zacieśnionej oraz skutecznej współpracy bilateralnej. Polscy policjanci nie są wyjątkiem w tym zakresie i dlatego należy odnotować kolejne przejawy bliskiej kooperacji ze swoimi europejskimi partnerami. Tym razem odnotować trzeba konferencję graniczną, obejmującą relacje Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z Prezydium Policji Landu Brandenburgia oraz udział śląskich policjantów w międzynarodowym, polsko-holenderskim, przedsięwzięciu związanym z przeciwdziałaniem handlu ludźmi.

Polsko-niemiecka współpraca na granicy czyli kolejne już forum „Współpraca bez granic”

W Kostrzynie nad Odrą o specyfice bezpieczeństwa oraz współpracy przy granicy polsko-niemieckiej debatowali policjanci z Polski oraz Niemiec. Zorganizowana tam konferencja graniczna, w założeniach twórców miała stać się forum wymiany koncepcji oraz podsumowania wspólnych inicjatyw podjętych już w celu zapewniania bezpieczeństwa regionalnego. Jest to już, de facto, wydarzenie cykliczne i podobnie jak w ubiegłym roku, także i w tym, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z Prezydium Policji Landy Brandenburgia zdecydowała się na dwudniową (29-30 listopada), międzynarodową konferencję graniczną - „Współpraca bez granic”.

Ostatecznie w samej konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele polskiej i niemieckiej Policji, osoby reprezentujące władze państwowe oraz samorządowe, a także instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Wśród gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – Ambasador RP w Niemczech, Karl-Heinz Schröter – Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Landu Brendenburgia, Waldemar Gredka - Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Gospodarzami wydarzenia byli: insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Hans-Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgii.

Czytaj też: Berlińska policja z pojazdem opancerzonym [WIDEO]

Współpraca między policją z Polski i Niemiec trwa już 26 lat. W ramach niej funkcjonariusze współdziałają na zasadach partnerstwa dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w obu krajach, a także zwalczają przejawy przestępczości przygranicznej i transgranicznej. Od lat w obszarze przygranicznym prowadzone są wspólne, polsko-niemieckie patrole. Ponadto policjanci szkolą się w znajomości języka niemieckiego i polskiego oraz przepisów prawa obu krajów. „Sercem” wspólnych działań jest bez wątpienia Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, w którym codzienną służbę poza policjantami pełnią także celnicy i strażnicy graniczni.

Polscy i holenderscy policjanci przeciwko handlarzom ludźmi

Handel ludźmi jest jednym z kluczowych wyzwań dla policji w całej Europie i często obejmuje swoim zasięgiem terytoria różnych państw. Wobec tego trzeba zauważyć, że delegacja śląskich policjantów zakończyła niedawno udział w międzynarodowym, polsko-holenderskim, przedsięwzięciu związanym z przeciwdziałaniem tego rodzaju procederowi. W tym roku odbyły się dwie wizyty w Regionie West-Friesland.

Policja holenderska prowadzi działania ukierunkowane na przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Jednym z celów takiej inicjatywy jest pomoc tzw. migrantom zarobkowym, w tym ludności polskiej zamieszkującej i pracującej w Holandii. W ramach przedsięwzięcia, policja holenderska zaprosiła do współpracy policjantów garnizonu śląskiego, którzy wspólnie z nimi realizują zamierzenia. 

Czytaj też: Trzy nowe śmigłowce dla Policji

Jednym z podstawowych zadań śląskich policjantów w czasie wizyty były spotkania z Polakami pracującymi w Holandii, podczas których poruszano zagadnienia prewencji kryminalnej. Wspólnie z policją holenderską oraz przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, mundurowi sprawdzali także warunki socjalno-bytowe oraz dokumentację związaną z zatrudnieniem, a także weryfikowali czy któraś z osób nie padła ofiarą wyzysku pracowniczego. Ponadto funkcjonariusze informowali gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz pomagali w kontaktach z lokalnymi władzami. 

Źródło: Policja

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
No results found.
Tweets InfoSecurity24