MSWiA odpowiada i uwzględnia związkowe zmiany ws. dodatku funkcyjnego

6 lipca 2021, 08:57
PSP ćwiczenia
Fot. Straż Pożarna/Twitter

Resort spraw wewnętrznych i administracji uwzględnił część zmian, które związkowcy ze ZZS "Florian" zgłaszali do projektu rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków. Jak mundurowi zareagują na to, że MSWiA przychylnie odniosło się do mniej niż połowy uwag, które zgłosili do dokumentu?

Jak informował jeszcze w połowie kwietnia br. InfoSecurity24.pl, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej już niebawem czekają zmiany. Dotyczyć mają one m.in. wprowadzenia do PSP dodatków funkcyjnych. Konieczność przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP wynika ze zmian, jakie do przepisów o PSP wprowadziła tzw. superustawa. Dokument trafił do konsultacji wszystkich central związkowych działających w PSP, które zdążyły już przesłać je urzędnikom. Resort postanowił nawet uwzględnić część z nich w projekcie. I tak, na przykład, zaakceptowano zmiany w przesłankach obniżenia dodatku służbowego i funkcyjnego, czy te dotyczące uzupełnienia wykazu stanowisk uprawniających do otrzymania dodatku funkcyjnego. MSWiA zdecydowało się również na uwzględnienie uwagi w zakresie zmian w zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

MSWiA uwzględnia

Jak tłumaczyli związkowcy z ZSS "Florian", trudno zrozumieć, przykładowo, "umieszczenie w jednym miejscu (i potraktowanie jako formalnie równorzędnych) niewywiązywania się w sposób należyty z obowiązków służbowych (które ma charakter nad wyraz ocenny) oraz naruszenie dyscypliny służbowej potwierdzone karą dyscyplinarną albo niewywiązywanie się z obowiązków służbowych stwierdzone w ostatecznej opinii". Dodają, że choć MSWiA wskazało dopuszczalną stopę i okres obniżenia dodatku służbowego, to są one określone widełkowo i szeroko. Co więcej, nie przesądzono, że w przypadku zaistnienia którejkolwiek z pozostałych przesłanek dodatek służbowy nie zostanie obniżony w tym samym stopniu i na ten sam okres. "Wskazać również należy, że na skutek obniżenia go od 10 do 50 proc. jego wysokość spadnie poniżej minimalnego progu określonego w Projekcie" - pisali związkowcy, dodając że brak jest w tym przypadku przepisu gwarantującego minimalną wysokość tego dodatku w przypadku obniżenia. Resort przychylił się do tych wniosków i wnieść miał stosowne poprawki.

MSWiA, zgodnie z propozycją mundurowych, uzupełnić ma również stanowiska służbowe uprawniające do dodatku funkcyjnego. W przypadku "kierowników sekcji" katalog powiększy się o komendy Powiatowe/Miejskie PSP. Co więcej, w wykazie urzędnicy uwzględnią: starszego dyżurnego stanowiska kierowania, dyżurnego stanowiska kierowania, starszego dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania oraz dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania. Jak podkreślali związkowcy, są to bowiem stanowiska, na których zadania są tożsame z dyżurnym operacyjnym i jego zastępcą, do których dodatek funkcyjny zgodnie z przepisami może trafić.

Kolejna zmiana wprowadzona zostanie w tabeli dotyczącej zaszeregowania stanowisk służbowych w Komendach Wojewódzkich PSP, z wyłączeniem ośrodków szkolenia, do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego. Rozdzielone zostanie stanowisko "Zastępcy dyżurnego operacyjnego w zależności od kategorii KW PSP, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Dyżurnego operacyjnego – poz. 11 i 14, a następnie przypisanie dla Zastępcy dyżurnego operacyjnego (w KW I kat.) – 10 grupy, natomiast dla Zastępcy dyżurnego operacyjnego (w KW II kat.) – 9 grupy uposażenia zasadniczego".

Resort miał również przychylić się do innych uwag, które trafiły do niego w ramach konsultacji ze związkami zawodowymi i wprowadzić odpowiednie zmiany w projekcie.

Podsumowując, MSWiA przychylnym okiem spojrzał na trzy punkty, a także częściowo na dwie inne, które przesłali związkowcy z ZSS "Florian". A w sumie modyfikacje, które proponowali mundurowi, mieściły się w 10 punktach. Jest to więc mniej niż połowa ich sugestii. Czy mundurowi zaakceptują tę sytuację, czy zdecydują się na dalszą walkę o wprowadzenie zmian? Wydaje się, że zaakceptują, biorąc pod uwagę fakt, że sami ocenili iż resort uwzględnił ich stanowisko "w znacznym stopniu". 

Oczekiwane zmiany

O tym, że w Państwowej Straży Pożarnej, obok funkcjonujących już dodatków, pojawią się te funkcyjne, wiadomo było już od jakiegoś czasu. Dzięki projektowi, który pojawił się w kwietniu br., dowiedzieliśmy się, na jakich zasadach i komu będzie on przysługiwać. Do jego pobierania uprawnieni będą m.in. komendant główny wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy oraz komendanci miejscy i powiatowi. Nowy dodatek będą mogli też pobierać np. dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, dowódcy zmiany, sekcji i zastępu, ale też m.in. kanclerz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. To jednak jedynie przykłady, a stanowisk jakie MSWiA zakwalifikowało do pobierania dodatku funkcyjnego jest znacznie więcej.

Zmian, jakie w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym proponuje MSWiA, jest jednak więcej. Dotyczą one także dodatków służbowych, motywacyjnych, za służbę w szkodliwych warunkach oraz zaszeregowania na stanowiskach służbowych. W kwestii dodatku służbowego MSWiA zamierza zastąpić warunki i okoliczności przyznania dodatku służbowego przesłankami jego przyznawania. Wprowadzono również przesłanki podwyższania oraz obniżania tego dodatku. Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatek służbowy nie będzie przysługiwał strażakowi pobierającemu dodatek funkcyjny.

Podobnie jak w przypadku dodatku służbowego, także w przypadku dodatku motywacyjnego MSWiA ma zamiar zastąpić warunki i okoliczności jego przyznania przesłankami. Dodatek ten – jak czytamy w uzasadnieniu  można przyznać wszystkim strażakom. Wskazano też, że dodatek motywacyjny przyznaje się w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych i określono, że w przypadku zmiany przesłanek przyznania tego dodatku w danym okresie, możliwe jest jego obniżanie lub podwyższanie.

W przypadku dodatku za służbę w warunkach szkodliwych w projekcie rozporządzenia określono przesłankę jego przyznania oraz określono jego wysokość, jednak z uwagi na charakter dodatku, nie określono przesłanek podwyższania lub obniżania. Dodatkowo MSWiA ma zamiar dokonać zmian dotyczących zaszeregowania stanowisk służbowych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, "dla stanowiska służbowego <<zastępca naczelnika ośrodka szkolenia>> podwyższono grupę uposażenia zasadniczego z grupy <<12>> na grupę <<13>>".

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 36
Rafał
poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 14:27

byłem 15 lat na podziale, piękna praca, niestety zdrowie się posypało , jestem w biurze i tu jest milion razy gorzej

Strażak
piątek, 9 lipca 2021, 21:17

Znowu kombinacje w dodatkach i grupach wystarczy podwyżka inflacyjna marne 3-5 % rocznie wówczas dostaną wszyscy a nie funkcyjni.

Fason
środa, 7 lipca 2021, 22:15

Czytam i nie wierzę, SG dodatki i nagrody, SW dodatki, PSP dodatki, no każdy osobny artykuł mówi o tym jasno i nawet dookreśla szczegóły, szukam szukam gdzie coś o policji, choćby wzmianki, pewnie do emerytury nie znajdę, a potem zdziwienie że jest prawie 6000 wolnych wakatów, że ludzie odchodzą, praca niewdzięczna, zarobki podłe a na dodatki, nagrody i premie nie ma co liczyć

"TĘCZOWY" Music Box
środa, 7 lipca 2021, 14:12

A gdzie zmiany art.15a???

Olaf
środa, 14 lipca 2021, 21:40

Wlasnie co z art.15a CISZA

Ikar
środa, 7 lipca 2021, 20:50

Ważniejsze pytanie, gdzie modernizacja?

Wolf
środa, 7 lipca 2021, 11:03

A w ministerstwie sprawiedluwosci funkcjonariuszom SW zabieraja co sie da. Żałuję że służę w tym resorcie jedna wielka porażka stracone lata a na zmianę już ea późno.

Josef
środa, 14 lipca 2021, 21:37

Tez robilem w sw as walbrzych z poczatku bylo ok pozniej tragedia

Tweets InfoSecurity24