Rada ds. Ratownictwa podsumowała 2017 rok

1 grudnia 2017, 10:13
rada ds. ratownictwa

Działania wodnego, górskiego i tatrzańskiego pogotowia ratunkowego oraz omówienie kwestii związanych z nowymi zasadami finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych były m.in. tematem posiedzenia Rady ds. Ratownictwa. Obradom przewodniczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do jej zadań należy w tym m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obowiązujących i przygotowywanych regulacji prawnych z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego, ochrony przeciwpożarowej czy proponowanie zasad współpracy z organami administracji publicznej. Przedstawia także informacje o funkcjonowaniu ratownictwa górskiego i wodnego oraz informacje związane z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez OSP w ramach ochrony przeciwpożarowej.

Jak wynika z przedstawionych podczas spotkania informacji od lipca do września 2017 roku ratownicy GOPR przeprowadzili łącznie 606 wypraw i akcji ratunkowych oraz 118 interwencji, ratując 738 osób. TOPR odnotowało 309 wypadków, podczas których ratownicy udzielili pomocy 369 osobom. Łącznie w okresie lipiec – wrzesień w polskich górach udzielono pomocy 1107 osobom.

Członkowie Rady zapoznali się z głównymi ustaleniami kontroli przeprowadzonych w podmiotach uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego i górskiego w 2017 r.  Omówiono też kwestie związane z projektowanymi od jakiegoś czasu zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a także  nowe zasady finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego, jednostek OSP, samorządów, Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

MSWiA/DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets InfoSecurity24