Policjanci bez specjalnych przywilejów w zakresie pozwoleń na broń

7 czerwca 2019, 11:47
gun-1678989_1920
Fot. Pixabay

Zdaniem MSWiA sama służba w Policji oraz wynikające z tego tytułu potencjalne zagrożenia dla funkcjonariuszy nie stanowią, zgodnie z orzecznictwem polskich sądów, takiego poziomu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, które uzasadniałoby automatyczne wydanie pozwolenia na broń palną w celu ochrony osobistej. Tym samym, każda sprawa policjanta jest rozpatrywana według powszechnie obowiązujących w Polsce zasad.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedziało na interpelację posła Marka Biernackiego, dotyczącą kwestii wydawania funkcjonariuszom polskiej Policji pozwoleń na broń. Przypomnijmy, że poseł 23 kwietnia starał się uzyskać odpowiedź od ministra spraw wewnętrznych i administracji, czy rzeczywiście komendanci odmawiają policjantom udzielania pozwoleń na posiadanie broni w celach prywatnych, motywując te odmowy faktem dysponowania przez funkcjonariuszy sztukami broni służbowej. Poseł obawiał się, że taka potencjalna praktyka, jeśli ona istnieje, może wpływać na kwestie związane z ochroną osobistą poza służbą, ale też chęcią doskonalenia umiejętności strzeleckich na własny koszt.

Czytaj też: CBA skontrolowało przebudowę strzelnicy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Poseł Marek Biernacki zauważał przy tym, że większa liczba sztuk broni, nie będącej służbową, mogłaby sprzyjać poprawie warunków przechowywania również broni służbowej. Poseł podkreślał, że obecnie policjant przechowujący broń palną w domu nie ma praktycznie żadnych przewidzianych prawem wymogów, jakie powinno spełniać miejsce jej przechowywania. Tym samym, w interpelacji pojawiło się pytanie, czy szef resortu nie rozważyłby możliwości przedyskutowania z Komendantem Głównym Policji możliwości zrewidowania obecnej polityki przyznawania czynnym policjantom pozwoleń na broń palną, biorąc pod uwagę, że ewentualne zmiany służyłyby zarówno samym policjantom, przy czym oczywiście nie miałyby one żadnych negatywnych skutków.

Czytaj też: CBOS: 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym

Na interpelację odpowiedział sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Wskazał on m.in., że to właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Podkreślając przy tym, że każda sprawa ma charakter indywidualny, a jej rozstrzygnięcie jest dokonywane przez organ w oparciu o ocenę całości materiału dowodowego zgromadzonego w danym postępowaniu administracyjnym.

Jeśli zaś chodzi o pozyskanie broni do ochrony osobistej, zauważono, iż strona wnioskująca o wydanie takiego pozwolenia na broń ma obowiązek wykazania, że zachodzą wobec niej ważne przyczyny posiadania broni, czyli udowodnienia istnienia zagrożenia. Natomiast decyzja czy spełnione zostało tego rodzaju kryterium, należy do właściwych organów Policji. Co najważniejsze i co należy podkreślić, zdaniem MSWiA, jak wynika z orzecznictwa sądowo-administracyjnego, możliwość stania się ofiarą przestępstwa, np. z racji wykonywanego zawodu, nie stanowi ważnej przyczyny uzyskania pozwolenia na broń do ochrony osobistej.

Czytaj też: Ponad 200 tys. osób z pozwoleniem na broń

Tym samym, funkcjonariusz polskiej Policji ubiegając się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej w celu ochrony osobistej musi przede wszystkim indywidualnie wykazać, że znajduje się on w sytuacji szczególnego i realnego zagrożenia. Zaś, sam tylko fakt pełnienia służby w Policji oraz wynikające z tego tytułu potencjalne zagrożenia, nie oznaczają istnienia takiego poziomu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, które uzasadniałoby automatyczne wydanie pozwolenia na broń palną w celu ochrony osobistej.

Czytaj też: Za duża moc dla policji? Flota BMW "obita"

W odpowiedzi na interpelację posła Biernackiego zauważono jeszcze, że wnioski policjantów o wydanie pozwolenia na broń są rozpatrywane według powszechnie obowiązujących w polskich warunkach zasad. Ustawodawca poza zwolnieniem m.in. funkcjonariuszy Policji z wymogu zdawania egzaminu z umiejętności posługiwania się bronią oraz przedkładania orzeczeń lekarskich i psychologicznych potwierdzających możliwość dysponowania bronią, nie przewidział żadnych odrębnych procedur w tym zakresie. MSWiA zauważyło również, że wielu funkcjonariuszy Policji, po spełnieniu ustawowych przesłanek, uzyskało pozwolenia na broń wydane w celach kolekcjonerskich, łowieckich, sportowych, szkoleniowych czy do ochrony osobistej. Uzasadnieniem do wydania policjantowi pozwolenia na broń palną do ochrony osobistej nie może być natomiast chęć podnoszenia przez niego umiejętności strzeleckich. W tym zakresie funkcjonariusze mogą bowiem, poza służbą, korzystać z broni znajdującej się na strzelnicach.

Czytaj też: Tysiąc glocków dla Policji. Dwie oferty i trzy miliony do wydania

Zauważmy, że według danych Policji, w 2018 r. całkowita liczba osób, posiadających pozwolenie na broń, wg. stanu na 31 grudnia 2018, wyniosła 215 602, przy liczbie egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń wynoszącej 505 429 sztuk. Nadal w Polsce najwięcej broni posiadają wspomniani już myśliwi. Co więcej, w zeszłym roku w zakresie ochrony osobistej, będącej drugim pod względem liczby spraw powodem występowania o pozwolenia, zgodę posiadało w sumie 36 499 obywateli Polski. Zaś liczba egzemplarzy broni, zarejestrowana przez tę grupę, wyniosła 40 641 sztuk. W obu przypadkach – pozwoleń oraz zarejestrowanych sztuk broni – zauważalny jest spadek w stosunku do 2017 r., gdzie pozwoleń było 40 928, a zarejestrowanych sztuk broni 44 882. W przypadku pozwoleń wydawanych tylko w zeszłym roku, było to zaledwie 121 osób, gdzie w całym 2017 roku wydano 323 pozwolenia w zakresie ochrony osobistej. Stąd, łatwo zauważyć, że w takim ujęciu odnotowaliśmy wręcz znaczny spadek.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 25
Frantz
niedziela, 9 czerwca 2019, 10:49

W USA są bodaj 2 hrabstwa w których istnieje prawny przymus posiadania co najmniej 1 szt. broni palnej w KAŻDYM gospodarstwie domowym. Nie określa się jakiej. Dowolnej ale palnej! W obu tych gminach jest najniższy w całym USA procent WSZELKICH przestępstw. Jak stwierdził szeryf jednej z nich, przez ostatnie 4 lata nie doszło u niego do ŻADNEGO, przestępstwa przeciw mieniu lub życiu, a jedyne interwencje to drobne utarczki rodzinne bez konsekwencji prawnych. Za to w sąsiednim hrabstwie, gdzie takiego obowiązku nie ma, dochodziło nawet do napadów z bronią w ręku. Poza tym w takim bodaj Chicago gdzie jest 100% zakaz legalnego posiadania broni przez obywateli wskaźnik napadów i przestępstw z bronią w ręku jest jednym z najwyższych w całych Stanach. Takie są fakty. I uwaga : do wszystkich tzw. masowych strzelanin dochodzi tylko tam, gdzie istnieje absolutny zakaz legalnego wnoszenia broni. Czyli przypomnę : szpitali, domów weteranów, klubów muzycznych w tym gejowskich, szkołach. Statystycznie tylko "gun free zones" są celami takich akcji. Dodatkowo media z powodu "medialnej nośności" naglasniaja wyłącznie przypadki z licznymi ofiarami napadów, CAŁKOWICIE pomijając wielokrotnie liczniejsze przypadki gdy to obywatele posiadający legalnie broń zapobiegli napadom np. na banki, lub takie gdy to nawet dziecko używając broni legalnie posiadanej przez rodzica obroniło przed napadem swój dom! Ale wbrew tym niepodważalnym faktom zasady praktycznego uniemożliwia posiadania broni są utrzymywane przez niedojrzalych polityków kochających komunistyczne zasady rządzenia państwem, gdzie to władza ma rację, władza decyduje, władza wie lepiej. W Polsce Komuna trzyma się mocno!!

Robson
niedziela, 30 czerwca 2019, 14:13

Niewolnikowi nikt nie da broni , to jest cała prawda

Jack Idema
niedziela, 9 czerwca 2019, 09:50

Skandal. Policjanci i żołnierze powinni mieć z automatu wydawane pozwolenia po pierwszym w ich karierze pozytywnym opiniowaniu służbowym. Spełniają wówczas wszystkie kryteria - są po badaniach lekarskich, posiadają orzeczenia psychologiczne zezwalające na pracę z bronią, przeszli przeszkolenie w zakresie obsługi broni i posiadają pozytywną opinię w miejscu pracy.

autor
wtorek, 13 sierpnia 2019, 20:09

żolnierze tAK, ale policjanci powinni miec CAŁKOWITY ZAKAZ CHODZENIA Z BRONIĄ PO SŁUŻBIE! Broń powinni przymusowo zostawiać na komisariacie i koniec!

Precz z komuna
sobota, 8 czerwca 2019, 16:16

Pierwsze pytanie: dlaczego w ogóle są ograniczenia i odmowy?? Na jakiej podstawie prawnej, bo ględzenie o "braku uzasadnienia posiadania u obywatela" to jest bezpodstawne ograniczenie praw obywatela. Dlaczego chęć mam uzasadniać?? Każdy, kto bredzi o jakimkolwiek uzasadnieniu "potrzeby" to mentalny komuch marzący o kontroli społeczeństwa przez władze! Zatem to osoba, która do żadnej władzy w państwie obywatelskim nie powinna być dopuszczon gdyż nie dojrzała do społeczeństwa obywatelskiego.

Szymbro
sobota, 8 czerwca 2019, 14:29

Tak zabierzmy jeszcze broń żołnierzom. Bo przecież może kogoś zabić

Taka prawda !
sobota, 8 czerwca 2019, 12:01

No to dalsze rozbrajanie polskiego społęczeństwa trwa w najlepsze ! Zgadnijcie kto ma w tym największy interes ? Odpowiadam ... Niemcy i Rosja !

Tweets InfoSecurity24