Bliskość granicy wyzwaniem nie tylko dla służb, ale i mieszkańców [WYWIAD]

19 października 2017, 16:44
fot. Straż Graniczna

Poziom świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa jest bardzo zróżnicowany. Bardzo istotnym jest by te kwestie nie były poruszane tylko i wyłącznie w kontekście dyskusji politycznych, ale również w wymiarze bardziej namacalnym i konkretnym dla każdego obywatela, czyli np. w kontekście wykorzystywanych innowacyjnych urządzeń i technik oraz poziomu przygotowania poszczególnych służb do powierzonych im funkcji – mówi w rozmowie z Defence24.pl Robert Głowacki Prezes Zarządu Targów Lublin, organizatora Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „Granice”. 

Dominik Mikołajczyk: W ostatnim czasie wiele mówi się o bezpieczeństwie granic w całej Europie, szczególnie w kontekście kryzysu migracyjnego oraz konfliktu na Ukrainie. Jaki wpływ, Pana zdaniem, tego typu inicjatywa jak konferencja i targi dotyczące ochrony granic, może mieć na sposób myślenia o bezpieczeństwie granic?

Robert Głowacki, Prezes Zarządu Targów Lublin: Spotkania takie jak Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic są platformą dyskusji o ważkich i bieżących problemach. Kwestie te nie są niczym nowym, choć w świetle wydarzeń ostatnich lat mają zdecydowanie inny wydźwięk w kontekście politycznym i społecznym. Sytuacja na granicach europejskich jest dynamiczna i trudno z całą pewnością określić kierunki tych zmian. Poszczególne państwa mają swoje stanowiska i integracja ich działań jest dzisiaj jednym z poważniejszych wyzwań. Z punktu widzenia Polski ta integracja ma ogromne znaczenie również na poziomie pracy poszczególnych służb.

Palących i trudnych tematów nie należy unikać, a energię koncentrować na poszukiwaniu skutecznych i kompleksowych rozwiązań. Dyskusje, których mamy nadzieje miejscem stanie się to wydarzenie, mogą pomóc te rozwiązania wypracować.

W jakim kierunku, Pana zdaniem, powinny iść zmiany w zakresie edukacji obywateli i budowania świadomości w sferze bezpieczeństwa granic i czy województwo lubelskie może stanowić niejako inkubator nowych pomysłów oraz rozwiązań, które będą transferowane później do innych regionów w Polsce? 

Poziom świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa jest bardzo zróżnicowany. Bardzo istotnym jest by te kwestie nie były poruszane tylko i wyłącznie w kontekście dyskusji politycznych, ale również w wymiarze bardziej namacalnym i konkretnym dla każdego obywatela, czyli np. w kontekście wykorzystywanych innowacyjnych urządzeń i technik oraz poziomu przygotowania poszczególnych służb do powierzonych im funkcji. Transparentność, oczywiście na tyle na ile jest to możliwe bez narażania zasad bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach, na pewno pomaga zrozumieć specyfikę problemów z jakimi borykają się funkcjonariusze. Im więcej rozumiemy tym łatwiej pokładamy w nich zaufanie.

Województwo lubelskie aktywnie wspiera innowacyjność we wszystkich sektorach. Ze względu na swoje położenie ma też swoje doświadczenia w  obszarze bezpieczeństwa granic i chce się nimi dzielić. Lublin to największe miasto we wschodnim pasie granicznym. Ludzie na co dzień stykają się z zagadnieniami związanymi z ruchem granicznym, migracjami, przemytem, szczególnie, że granica wschodnia jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Często jest to wyzwanie nie tylko dla służb, ale i dla mieszkańców pasa przygranicznego.

Co więcej, od lat wypracowujemy też metody transferu wiedzy pomiędzy różnymi sektorami gospodarki, edukacji i biznesu – na pewno jest to odpowiednie miejsce na takie działania.

Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE” to pierwsze tego typu rodzaju wydarzenie w Lublinie. Dlaczego Targi Lublin podjęły się jego realizacji?

Między innymi z powodów już przeze mnie wymienionych. Jesteśmy w odpowiednim miejscu i czasie, a tematy, które chcemy poruszyć są niezwykle dzisiaj istotne. Dodatkowo Targi Lublin dysponują doświadczeniem w organizacji wysoko specjalistycznych wydarzeń branżowych co jest nieodzowne przy takich przedsięwzięciach.

Jaki kierunek powinny, Pana zdaniem, przyjąć Targi Ochrony Granic, tak by stały się ważnym elementem dyskusji o bezpieczeństwie Polski? Jakie są oczekiwania względem tego rodzaju inicjatywy?

Z jednej strony chcemy żeby była to platforma do dyskusji dla specjalistów na co dzień zajmujących się problemami ochrony granic, polityków, samorządowców i opinii publicznej. Liczymy również na to, że to wydarzenie przybliży obywatelom codzienność z jaką borykają się służby zaangażowane w ochronę granic.

Patrząc na program konferencji widać przekrój tematów. Czemu służyć ma tak szeroko zakrojony zakres tematyczny? 

Przede wszystkim pokazaniu wielowymiarowości i złożoności kwestii ochrony granic. Specjaliści skupiając się na swoich zadaniach nie zawsze mają możliwość poznania innej perspektywy i przedyskutowania konkretnych problemów z osobami o zupełnie innych doświadczeniach, posiadających inne spojrzenie na tę samą sytuację. Głównym zagadnieniem pozostają jednak kwestie technologiczne w kontekście ustawy modernizacyjnej. W obliczu tej sytuacji, służby poszukują nowych, lepszych rozwiązań, zaś dostawcy technologii i sprzętu mają możliwość poznania tych potrzeb „z pierwszej ręki”.

W kontekście opinii publicznej często dochodzi do zjawiska spłaszczania problemu lub skupiania się tylko na jednym aspekcie. Mamy więc również nadzieję, że zaprezentowanie podejścia przekrojowego ułatwi szersze spojrzenie na ochronę granic we wszystkich środowiskach.

Drugiego dnia konferencji planują Państwo zamknięte warsztaty. Do kogo są skierowane? Jakie są Państwa oczekiwania jeśli chodzi o wnioski płynące z tych warsztatów?

Warsztaty odbywają się dla dwóch grup. Pierwsza z nich to oczywiście funkcjonariusze Straży Granicznej z oddziałów terenowych z całej Polski. Skupią się na dwóch obszarach: technologiach i strategii działań. Warsztaty moderowane będą przez specjalistów w danej dziedzinie a na sali znajdą się również eksperci. Efektem prac ma być wypracowanie rekomendacji dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Drugi warsztat to wewnętrzne spotkanie Służby Celno-Skarbowej. Dyskusje będą toczyć się głównie wokół implementacji rozwiązań informatycznych z przejść lotniczych na przejścia drogowe i kolejowe.

Dziękuję za rozmowę.

Czytaj też: Wschodnia granica kluczowa dla UE. Konferencja i targi w Lublinie 

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Harry
czwartek, 19 października 2017, 21:25

Skoro tak się pisze o ochronie granic Polski to skąd tylu Ukraińców jest już w Polsce. W komentarzach czytam, że zaczynają wykupować w miastach kamienice, zaczynają się z nimi problemy, na razie chuligańskie ale podparte często historią Bandery

Tweets InfoSecurity24